LEPAK A-Š

A

Aceton

Rastvarač koji se koristi za uklanjanje lepka i vlakana na bazi celuloze. Uglavnom se koristi kao sredstvo za čišćenje, uspešno uklanja mast i tragove lepka.

Akrilat

Komponenta akrilnih kiselina koja se koristi u proizvodnji akrilnih adheziva.

Akrilna kiselina

Bazni materijal koji se koristi za proizvodnju akrilnih lepkova.

B

Biorazgradiv

Proizvodno dobro koje se razlaže brzo i na prirodan način i tako postaje đubrivo koje pospešuje rast biljaka.

D

D1

Opisuje uslove pod kojima lepak za drvo deluje. Unutrašnji prostori gde temperatura samo povremeno i tokom kratkog perioda prelazi 500 C i gde je vlaga drveta maksimum 15%.

D2

Opisuje uslove pod kojima lepak za drvo deluje. Unutrašnji prostori sa povremenim  i kratkotrajnom izlaganjem tekućoj ili kondenzovanoj vodi i/ili povremenoj visokoj vlažnosti, pri čemu vlažnost drveta ne prelazi 18%.

D3

Opisuje uslove pod kojima lepak za drvo deluje. Unutrašnji prostori sa čestim kratkotrajnim izlaganjem tekućoj ili kondenzovanoj vodi i/ili ekstremnim izlaganjem visokoj vlažnosti. Spoljašnji prostori koji nisu izloženi padavinama (ispod krova ili cerade).

D4

Opisuje uslove pod kojima lepak za drvo deluje. Unutrašnji prostori sa čestim dugotrajnim izlaganjem tekućoj ili kondenzovanoj vodi. Spoljašnji prostori izloženi promeni vremenskih prilika.

Drvena ploča

Ploča napravljena od delova od drveta koji su kompresovani i zalepljeni.

Drveni sokl

Termin koji se odnosi na donji deo spoljnog zida koji je u kontaktu sa temeljom. Često se dodaje osnovi zida.

E

Elastomer

Svaki materijal, kao što je prirodna ili sintetička guma, koja ima mogućnost da poprimi originalni oblik kada se ukloni sila. Lateks, neopren, silikon, FlexTec, PU

Epoksidni lepak

Epoksidni lepkovi su napravljeni od 2 komponente (smola i učvršćivač). Opšte su poznati i priznati lepokovi po svojoj snazi, fleksibilnosti i visokoj izdržljivosti. Epoksidi se uglavnom prodaju u tubi, špricu ili tablama.

Etanol

Vrsta alkohola destilovanog iz biljnih materijala, kao što je kukuruz ili šećer. Koristi se za uklanjanje suvišnog lepka nakon vezivanja.

F

Finalna snaga

Konačan nivo snage koje jedno adhezivno sredstvo dostiže nakon isteka definisanog vremenskog perioda (uglavnom nakon 24h). Pogledaj Vreme sušenja

Fizičko očvršćavanje lepkova

Lepkovi koji fizički očvršćavaju zahtevaju više tečnosti (vode/rastvarača) koja treba da ispari ili temperaturu da se snizi nakon zagrevanja, kako bi se postigla čvrstoća spoja. Neki primeri su: akrilni, kontaktni lepkovi i lepak za vruće lepljenje.

FlexTec

Patentirana tehnologija Henkela koja omogućava visoku fleksibilnost i  mogućnost primene na različitim materijalima, za visoke performanse kada je u pitanju vezivanje/zaptivanje, čak i u ekstremnim uslovima. U pitanju je polimer bez rastvarača i izocijanata. Lepkovi na bazi Flex Tec tehnologije vezuju u dodiru sa vlagom.

G

Gipsane ploče

Termin koji se takodje odnosi na kameni zid od poluobrađenog kamena.

I

Inicijalan spoj

Inicijalna snaga vezivanja

Inicijalna snaga lepljenja

Nivo snage lepljenja koji lepak dostiže nakon pravilne aplikacije.

Inicijalna veza

Smola koja čini traku osetljivu na pritisak lepljivom.

Izocijanat

Organski sastojak koji se koristi u proizvodnji adheziva, tekstila i proizvoda za izolaciju. Može se naći u sadržaju PU formula i otrovan je dok ne očvrsne (npr. Pur pena).

J

Jednokomponentni vezujući lepak

Vrsta adhezivnog sredstva koja ne treba da se pomeša sa drugom kompenentom kako bi omogućila vezivanje. Takodje poznat kao jedno-komponentni lepak ( kao suprotnost dvokomponentnim lepkovima kao što su epoksidni.
 

K

Kazein

Glavni protein prisutan u mleku. Može se naći u lepkovima za drvo.
 

Kontaktni lepkovi

Lepkovi napravljeni za nanošenje na obe površine koje treba da se zalepe. Potrebno je da se osuše (kako bi rastvarač ispario) pre nego što se lepljenje površine spoje i tada stvara inicijalnu vezu koja ne može biti repozicionirana.

Korišćenje stege

Ukoliko se ne koristi lepak koji odmah lepi, potrebno je koristiti stegu ( alat koji se koristi u stolariji i građevinarstvu) radi bržeg i boljeg lepljenja dok se lepak ne osuši.

L

Lepak u vidu lepljive mase

Termin koji se odnosi na proces nanošenja lepka ili lepljive mase na predmet koji se lepi. Lepak je namenjen za drvo, papir itd.; lepljiva masa je za fotografije, postere.

Lepak za drvo

Lepak koji se koristi za lepljenje različitih vrsta drveta i materijala na bazi drveta. To su često materijali na bazi PU ili PVA.

Lepkovi za hobi

Dijapazon lepkova kreiranih za majstorije i uradi sam projekte. Pogodan za većinu materijala, uključujući papir, karton, tkaninu i staklo. Lepkovi za uradi sam majstorije su transparentni, ne ostavljaju trag na površinama koje se lepe.

M

Materijali na bazi vode

Supstance / materijali koji sadrže vodu se odnose na one koji nisu na bazi rastvarača.

Metil alkohol

Vrsta alkohola koji nije za piće i koristi se za čišćenje različitih porvšina. Na primer, pre nanošenja lepka, pobrinite se da je površina čista, potpuno suva i očišćena od masti, prašine, ulja itd.

Montažni lepkovi

Koriste se za vezivanje 2 predmeta, zamenjuju tradicionalna mehanička pomagala kao što su šrafovi i ekseri. Montažni lepkovi su dostupni u kartušama, tubama i pakovanjima pod pritiskom.

Montiranje

Namestiti (npr. kuhinjsku policu).

N

Nadvratnik/ nadprozornik

Horizontalni podupirač iznad vrata ili prozora koji drži ostatak zida (cigle ili kamena).

Neopren

Sintetička guma koja može sadržati kontaktna adhezivna sredstva. Kontaktni lepkovi na bazi neoprena se preporučuju za spojeve i navlake koje treba da budu otporne na visoke temperature čak i do 120° C.

Neupijajući materijali

Materijali, kao što je metal ili plastika nemaju sposobnost upijanja tečnosti (vode, rastvarača).Ukoliko su obe površine koje treba da se zalepe neupijajuće, potrebno je koristiti lepkove kojima je potrebna hemijska reakcija da bi omogućili vezivanje.

Nivelisanje

Izravnjavanje poda do određene debljine

O

Osnovni premaz

Premaz koji povećava adhezivno dejstvo lepka, čak i boje.

Otpornost na vatru

Odnosi se na materijal koji je prekriven supstancom koja sprečava gorenje.

P

Parket nepovezan sa podlogom

Vrsta drvenog parketa kod kojeg daske nisu povezane za pod, već su samo spojene zajedno

Plastični premaz

Pokriven tankim slojem plastike.

Poliamid

Mekana, otporna i nezapaljiva plastika (kese za đubre).

Poliester

Sintetički materijal na bazi polimera koji je lagan i otporan na vremenske uslove i koroziju. Poliester se koristi za proizvodnju vlakana, tektsila, plastike ili adheziva.

Polietilen (PE)

Plastika male gustine koju malo lepkova može da lepi. Može se topiti i preoblikovati dok se ne vrati u čvrsto stanje. Mekša je od polipropilena (PP).

Polimer

Makromolekulska supstanca sastavljena od ponovljenih pojedinačnih jedinica. Lepkovi na bazi polimera su poznati po svojoj fleksibilnosti, snazi i maloj mogućnosti skupljanja.

Polimetil

Transparentna vrsta termoplastike ( polimer sa mogućnošću da postane tačan ili dugotrajno promeni oblik nakon izlaganja visokoj temperaturi). Polimetil se često nalazi u lepkovima za vruće lepljenje.

Polipropilen (PP)

Plastika male gustine koju malo lepkova može da lepi, zbog njene jednopolarne površine. Može se naći u pakovanjima za hranu, beloj tehnici i kućnim aparatima, automobilskoj industriji itd.

Poliuretan (PU)

Formula na bazi polimera koji sadrži izocijanat.

Polivinil Alkohol (PVA)

Supstanca bez boje, mirisa i ukusa koja se koristi u emulziji boja, lepkova i silikona za upijajuće površine. Često se koristi u lepkovima za drvo.

Polivinil Karbonat (PVC)

Glatka površinska fleksibilna plastika koja se koristi radi povećanja izolacione moći, kao izolacija telefonskih kablova, vodenih cevi i creva.

Popunjavanje pukotina

Sposobnost nekih adhezivnih sredstava da popunjavaju praznine i pukotine između površina.

Pur pena

Materijal koji se može naći unutar metalnih ili plastičnih zidova većine frižidera i zamrzivača, iza papira, metala ili neke druge površine kod termoizolacionih panela u sektoru građevinarstva.

R

Raspršivač

Uzan poklopac tube sa otvorom na vrhu koji omogućava direktan i pravilan tok tečnosti, kao što su montažni lepak ili silikon.

Rastopivo

Termin koji se koristi da opiše supstancu koja se odnosi na topljenje i mora da se zagreva (npr. lepak za vruće lepljenje).

Rastvarač

Ogranska tečnost poseduje mogućnost rastvaranja drugih supstanci bez ugrožavanja hemijskih svojstava tih supstanci. Neki rastvarači su bezopasni (npr. acetan, etanol).

S

Silikon

Molekul polimera napravljen od silicijuma, kiseonika i organskog materijala. Silikoni su vodonepropustivi, elastični i otporni na temperature. Oni su primer lepkova koji očvršćuju na osnovu hemijske reakcije, jer očvršćuju u kontaktu sa vazduhom.

Specijalni lepkovi

Dijapazon lepkova koji rešavaju specifične potrebe. Za svaki materijal, pronađite poseban lepak ( koža, porcelan, plastika, stiropor, cipele, guma, tekstil). Svaki lepak je kreiran da omogući izuzetna svojstva vezivanja u zavisnosti od materijala za koji je potreban.

Sprava za merenje pritiska tečnosti ili gasa

Instrument koji se koristi za merenje pritiska tečnosti ili gasa.

Stega

Alat koji se koristi u stolariji ili građevinarstvu koji služi  da obezbedi čvrst spoj objekata i sprečava pomeranje i odvajanje dok se lepak ne osuši.

Stiropor

Vrsta plastike koja je lagana, otporna na vlagu i dobar je izolator. Sastoji se 90% iz vazduha, što joj omogućava da pluta. Moment lepkovi za stiropor sadrže ovaj specifičan materijal.

Super lepak

Rešenje za snažno inicijalno vezivanje, takođe poznati pod nazivom cijanoakrilati. Oni su poznati po tome što omogućavaju super snažno lepljenje nakon nekoliko sekundi. Uglavnom se prodaju u malim tubama.

Supstanca

Element koji se podvrgava promenama koje se ispituju nakon hemijske reakcije.

Sušenje (za adhezivna sredstva koja se fizički suše)

Proces u kome adhezivno sredstvo očvršćava tokom isparavanja vode ili rastvarača (akrilni, kontaktni).

Sušenje (za lepkove kojima je potrebna hemijska reakcija)

Proces u kome adhezivno sredstvo prolazi kroz molekularnu reakciju i postaje čvrsto. Sušenje može zahtevati vlagu ili drugu komponentu (npr. epoksidna tehnologija).

T

TUV sertifikat

TUV ISO sertifikat predstavlja formalno priznanje da je proizvod priznat od strane TUV asocijacije.

Teflon

Plastični materijal koji je visoko otporan na hemijske reakcije, koroziju i oksidaciju. Može da izdrži temperature i do 2500 C. Ništa se ne lepi za ovaj materijal. Koristi se u proizvodnji opreme za hemijske procese, vodoinstalacionih cevi i predmeta za pripremanje hrane.

Thermoplastika

Vrsta plastike koja može da se topi i preoblikuje dok ne povrati čvrsto stanje (npr. lepak za vruće lepljenje, PE, PP)

U

Upijajući materijali

Sposobnost upijanja tečnosti (voda, rastvarači itd.). Materijali koji imaju visoku mogućnost upijanja vlage su drvo i papir. Neki lepkovi zahtevaju upijajuću površinu kako bi se osušili (npr. akrilni lepkovi).

V

Vezivanje na osnovu hemijske reakcije

Postoje lepkovi kojima je potrebna hemijska reakcija kako bi omogućili vezivanje. Mogu biti aktivirani putem kontakta sa vlagom ili dodatnom komponetom. Mogu se koristiti na različitim materijalima (upijajućim i neupijajućim) i uglavnom ne dolazi do širenja prilikom sušenja i vezivanja. Lepkovi na bazi Flextec tehnologije, epoksidni (u obliku gita ili tečnosti), poliuretanski lepkovi ili silikoni su primer ovakvih lepkova.

Vinil

Mekši PVC

Vinil acetil

Pogledaj PVA

Višeslojni materijali

Termin koji se odnosi na materijale napravljene od nekoliko identičnih slojeva spojenih lepkom.

Vlaknatice (lanit ploča) srednje gustine

Drvo na bazi kompozitnih vlakana srednje gustine koje se uglavnom koristi za dekorisanje i opremanje

Vodootpornost

Termin koji se odnosi na zaštitu od vlage i vode.

Vodorastvorljiv

Termin koji se odnosi na mogućnost rastvaranja u vodi ili vodenoj okolini (npr. šećer).

Vreme sušenja

Vreme koje je potrebno da bi jedno adhezivno sredstvo dostiglo krajnju snagu. Ukoliko nije obezbeđeno dovoljno vremena da se lepak osuši, spoj može biti neodgovarajući.

Vruće topljenje

Lepak kome je potrebno prethodno zagrejavanje / topljenje kako bi bio spreman za primenu. Očvršćava tokom hlađenja, što traje oko jednog minuta, u zavisnosti od materijala. Uglavnom je u patronama koje dolaze uz elektični pištolj. Pištolj se koristi da se patrona istopi. Patrone koje se tope su visoko transparentne i  idealne za kućne majstorije, dekorisanje, postavljanje i popravljanje.

Z

Zaptivne smese

Materijal koji se koristi za zaptivanje kao i hermetičko zaptivanje pukotina i obezbeđivanje vodonepropustljivosti, npr. između zida i kade u kupatilu. Takodje kompenzuje pomeranje materijala i dobar je izolator. Silikoni su elastičniji od montažnih lepkova.