Ključne činjenice

Opis proizvoda:

Moment Zid i Plafon Akrilni Silikon je elastični silikon koji se koristi kao materijal za zaptivanje preko koga je moguće bojiti, kod spojnica između zida i vrata, zida i prozora i mnogih drugih spojnica. Možete ga koristiti i kao materijal za popunjavanje pukotina u zidu i plafonu.


Prednosti proizvoda:

  • Temperatura primene: +5 to +40°C
  • Temperaturna otpornost: -20 to +80°C
  • Može se bojiti

Oblasti primene:

Pogodan za:

  • malter,
  • drvo,
  • kamen.
Ne preporučuje se za porozne materijale (prirodni kamen, beton), metalne površine sklone rđanju i plastiku kao što su PMMA, PE, PP i PTFE.

Pakovanje:

  • 280ml kartuša u beloj i transparentnoj boji

Skladištenje:

Neotvoreni proizvod može se koristiti 18 meseci od datuma proizvodnje (otštampano na pakovanju). Čuvati na hladnom, suvom mestu, zaštićeno od mraza.