Ključne činjenice

Opis proizvoda:

Lepi drvo veoma brzo, tako da odmah možete nastaviti dalje sa drugim poslovima. Inicijalna čvrstoća nakon 5 minuta, Moment Wood ne sadrži rastvarače i pogodan je za lepljenje različitih vrsta drveta, drvenih kompozita i laminata.


Karakteristike proizvoda

Prednosti proizvoda:

  • Inicijalna čvrstoća nakon 5 minuta.
  • Jaka moć vezivanja
  • Transparentan spoj
  • Bez rastvarača

Oblasti primene:

Sve vrste drveta

Saveti i  trikovi:

Više od drveta:

Da li ste znali da Moment Wood Ekspres lepi i slamu, papir i karton? Ili za majstorije Vaše dece? Ili za poklone u poslednji čas? Samo bacite pogled u Vašu kutiju sa alatom.  Možete koristite Moment Wood Ekspres kako za teške poslove, tako i sitne kućne popravke.

Bez upotrebe držača?

Nema potrebe za brigom! Površine koje se lepe sa lepkom za drvo zahtevaju malo vremena i pritiska. Profesionalci koriste stegu, ali pogledajte oko sebe. U kući možete naći veliki broj alatki koje možete koristiti kao alternativu. Teške knjige, kanta sa  vodom. Jedino što morate da se pobrinete  je da je celokupna površina jednako pritisnuta.

Pakovanje:

  • Kanta 5kg
  • Kanta 30kg
  • Kartuša 250kg
  • Kartuša 750g

Skladištenje:

Zaštitite od mraza. Temperature ispod +6o C nisu pogodne za skladištenje.

Upotreba:

1. Postarajte se da je površina čista, suva i očišćenja od masnoća. S obzirom da delovi koji se lepe moraju jednako biti pritisnuti, lepak za drvo je najbolje koristiti za ravne laminate. Moment Wood Ekspres je vrlo pogodan za upotrebu, budući da ostavlja transparentan  spoj. Takođe pogodan i  za kućne zanatske radove.

2. Nanesite lepak na jednu ili obe površine, ako je u pitanju zahtevnije drvo. Ne koristite previše lepka, tanak sloj je dovoljan. Koristite špahtlu da razmažete lepak jednako po celoj površini.

3. Izbegnite duže izlaganje vazduhu. Lepak mora i dalje biti malo vlažan kada se površine spoje.

4.  Spojite površine koje lepite. Stega, teške knjige ili bilo koji težak predmet će biti pogodan.

5. Ostavite lepak da se osuši. I to je to, spremno je za korišćenje!